Vi rådgiver om skræddersyede solcelleløsninger, der passer til dit forbrug!

Ring 9837 1533 eller mail

Vedvarende energianlæg og skattevæsenet

Lov nr. 74 af 17 december 2010

Der findes to beskatningsformer for ejere af vedvarende energianlæg, og som ejer skal du vælge én af dem - en gang for alle:
Den skematiske regel eller virksomhedsordningen

Den skematiske regel

Ejere af vedvarende energianlæg kan én gang for alle vælge den skematiske regel:
60% af den samlede indkomst fra salg af el minus et fradrag på 7.000 medregnes til den personlige skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag for løbende udgifter på det vedvarende energianlæg eller afskrivninger. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af indtægten.

Virksomhedsordningen

Omsætningen fra vedvarende energianlæg op til 6 KW er ikke stor nok, til at man kan blive omfattet af momsreglerne, men også ikke-momspligtige privatpersoner kan omfattes af virksomhedsordningen. Det betyder i praksis en årlig opgørelse over skattepligtigt overskud/underskud.
Indkomsten opgøres og omfatter:

  • Afregning fra Energinet.dk for salg af overskydende el-produktion.
  • Værdien af produceret el til eget forbrug. Antal kWh produceret til eget forbrug skal beskattes! Altså den el du selv har produceret og forbrugt, skal beskattes af den værdi, du kunne have solgt den til! Nemlig kr. 0,60 pr. kWh.

Fradrag omfatter:

  • Driftsudgifter som årlig service og evt. reparationer, forsikringer, målerleje, nettilslutnings-gebyr og andre relevante driftsudgifter.
  • Afskrivninger. Vedvarende energianlæg kan afskrives med 25% saldoafskrivning om året. Er du ikke momsregistreret, indgår momsen i afskrivningsgrundlaget.
    Med virksomhedsordningen vil der de første mange år være et skattemæssigt underskud fra driften af det vedvarende energianlæg, på grund af afskrivningerne. Dette underskud kan modregnes i anden lønindkomst, overføres til modregning i ægtefælles indkomst eller fremføres til modregning i kommende års indtægt.

Eksempel på regnskab for ved investering i pakke 3 kr. 150.000 

År 1UdgifterIndtægter 

Produktion af el 6600KWh x o,60 kr. 3960
Afskrivning 1. år 25% af 150.00037.250

Resultat 37.250 3960
Dette overføres til punkt 111 og 112 på udvidet selvangivelse og resulterer i en reduktion af den
skattepligtige indtægt med kr. 33.290
År 2

Produktion af el 6600KWh x o,60 kr. 3960
Afskrivning 1. år 25% af 112.500 28.125
Resultat 28.125 3960
Dette overføres til punkt 111 og 112 på udvidet selvangivelse og resulterer i en reduktion af den
skattepligtige indtægt med kr. 24.165 osv.