Vi rådgiver om skræddersyede solcelleløsninger, der passer til dit forbrug!

Ring 9837 1533 eller mail

Michael Wulff forhandler og installerer solcelleanlæg fra førende udenlandske leverandører.

Solcelleanlæg med maksimal produktion
- op til 25% større effekt

Hos Wulff Solceller benytter vi udelukkende SolarEdge* produkter til optimering af solcellesystemet. 

SolarEdge-systemet omfatter tre elementer: 

1. Effektoptimering:

En DC-DC-effektoptimering, der er integreret i hvert solcelle-modul, maksimerer energiproduktionen ved konstant at følge punktet med maksimal effekt (MPP = Maximum Power Point) og overvåger samtidigt ydelsen fra hvert modul.

2. SolarEdge-inverter: 

1-fasede invertere og  3-fasede DC-AC-invertere. Konstant strengspænding sikrer til enhver tid drift med høj effektivitet (maks. 98 %) uafhængigt af strenglængde og temperatur.

3. SolarEdge-overvågningsportal:

Med webbaserede og iPhone-applikationer er det muligt at overvåge ydelsen på modul-, streng- og system-niveau. Softwaren giver automatisk alarm for moduler med for lav ydelse, fejl og sikkerhedsbrud, som visuelt udpeges på et anlægsdiagram.

solaredge_solcelle_system

 Almindelige_solcelle_systemer

*SolarEdge Technologies er verdens førende leverandør af systemer til optimering af solcellestrøm og til  SC-overvågning. Vores løsning maksimerer effekten fra solceller (SC) på bolig-, virksomheds- og storskala-installationer med op til 25 % og sikrer hurtigere kapitalafkast. SolarEdge-systemet sænker vedligeholdelsesomkostningerne via fjernovervågning af ydelsen og giver mulighed for fleksibelt systemdesign og optimal udnyttelse af pladsen på monteringsstedet. Den unikke SafeDC™-funktion garanterer på ethvert tidspunkt høj sikkerhed for montører, servicepersonale og brandslukningsmandskab. SolarEdge beskæftiger over 140 mennesker på sine fem globale kontorer i Tyskland, Italien, USA, Japan og Israel. Der er installeret over 100 MW SolarEdge-systemer i løbet af H1 2011 i mere end 30 lande over hele verden af førende SC-montører.