Vi rådgiver om skræddersyede solcelleløsninger, der passer til dit forbrug!

Ring 9837 1533 eller mail

Nej - der er meget stor forskel på de to teknologier. Solfangeranlæg producerer varmt vand, mens solcelleanlæg producerer elektricitet. Disse 2 typer anlæg forveksles dog meget ofte i medier og i pressen. Denne hjemmeside omhandler udelukkende solcelleanlæg der producerer elektricitet.

Nej - intet er mere forkert. De sidste års udvikling med at skabe økonomiske og æstetiske løsninger, har været en stor succes. Derudover er prisen på råmaterialet (selve solcellerne) faldet markant den seneste periode, så solcelleanlæg nu kan anskaffes langt billigere, end mange er bekendt med.

Det afhænger af hvordan panelerne er orienteret i forhold til solen, og i forhold til panelets hældning. På tabellen nedenfor vises hvor meget strøm du kan forvente at anlægget producerer.

SolarEdge kan producere op til 25% mere.

 

1.000 Wp

 

25 grader

 

40 grader

 

60 grader

 

90 grader

 

Syd 850 kWh 877 kWh 833 kWh 617 kWh
Sydøst/vest 798 kWh 809 kWh 760 kWh 567 kWh
Øst/vest 671 kWh 640 kWh 572 kWh 420 kWh

2.000 Wp

 

25 grader

 

40 grader

 

60 grader

 

90 grader

 

Syd 1.720 kWh 1.768 kWh 1.684 kWh 1.253 kWh
Sydøst/vest 1.620 kWh 1.638 kWh 1.540 kWh 1.156 kWh
Øst/vest 1.369 kWh 1.302 kWh 1.166 kWh 861 kWh

3.000 Wp

 

25 grader

 

40 grader

 

60 grader

 

90 grader

 

Syd 2.522 kWh 2.603 kWh 2.472 kWh 1.820 kWh
Sydøst/vest 2.366 kWh 2.397 kWh 2.251 kWh 1.670 kWh
Øst/vest 1.983 kWh 1.885 kWh 1.683 kWh 1.227 kWh

4.000 Wp

 

25 grader

 

40 grader

 

60 grader

 

90 grader

 

Syd 3.480 kWh 3.576 kWh 3404 kWh 2.537 kWh
Sydøst/vest 3.279 kWh 3.313 kWh 3116 kWh 2.341 kWh
Øst/vest 2.772 kWh 2.637 kWh 2360 kWh 1.743 kWh

6.000 Wp

 

25 grader

 

40 grader

 

60 grader

 

90 grader

 

Syd 5.287 kWh 5.429 kWh 5.173 kWh 3.884 kWh
Sydøst/vest 4.990 kWh 5.040 kWh 4.747 kWh 3.595 kWh
Øst/vest 4.240 kWh 4.039 kWh 3.627 kWh 2.709 kWh

Det afhænger af anlæggets ydelse og den fremtidige pris på elektricitet. Den fremtidige prisudvikling på el er ganske svær at forudsige, men generelt er el-prisen over de sidste 35 år steget med ca. 7% i gennemsnit pr. år. Laver man en forsigtig fremskrivning af el-prisen på blot 6%, med udgangspunkt i en el-pris idag på ca. kr. 2,00 / kWh., bliver  tilbagebetalingstiden  på 7-8 år. Forventer du at den fremtidige el-pris (grundet nye grønne afgifter, inflation eller andet) stiger mere end 6% i gennemsnit, vil tilbage-betalingstiden blive meget kortere.

I gennemsnit ligger tilbagebetalingstiden for vores anlæg på mellem 5 - 8 år, men man skal være varsom med at udtale sig om tilbagebetalingstider, da det afhænger af en lang række faktorer og specielt de forudsætninger som opstilles til den fremtidige forventning til el-prisen

Nej, men det kan den vekselretter (inverter) som følger med i pakken. Panelerne laver jævnstrøm (DC) og omformes via vekselretteren til vekselstrøm (230 Volt AC). Vekselretteren tilsluttes husets øvrige installationer og sender strømmen "baglæns" til el-nettet.

Du sparer det producerede antal kilowatt timer (kWh) * den aktuelle pris på kWh fra dit el-selskab. I øjeblikket er gennemsnitsprisen ca. kr. 2,00 / kWh. F.eks. vil et 4.000Wp anlæg placeret mod syd hældning 40 grader (optimal placering) producere 3.576 kWh x 2,00 kr /kWh = kr. 7.152 i år (2009)

Vi har samlet en pakke der indeholder alle nødvendige komponenter og en let forståelig brugsvejledning. Det er ikke svært, men du skal selvfølgelig være forsigtig når du arbejder med dit tag. Dels at gå hvor der er lægter, og dels ikke at bore forkerte eller for store huller! Og endelig skal du jo ikke falde ned!

Nej. Det kræver en autoriseret el-installatør.

Men man kan sagtens have begge anlæg uafhængigt af hinanden, monteret på sit hus så man både har en strømproduktion og produktion af varmt vand til opvarmning mm. Det giver rigtig god mening. Desværre er der endnu ikke mulighed for at kombinere disse 2 teknologier i ét anlæg. Selv om det lyder oplagt, er der i realiteten tale om to meget forskellige teknologier. Solvarme er "lav-teknologisk", og kræver noget vedligeholdelse. Solceller er modsat "høj-teknologisk" og kræver i praksis meget lille eller ingen vedligeholdelse. Derfor er det endnu ikke lykkedes at sammensætte de to teknologier til noget fornuftigt - trods mange forsøg.

Det betyder rigtig meget. Alle solcellerne er serieforbundne, så skygges bare et lille hjørne af panelerne påvirkes hele produktionen. Man kan sammenligne det med en vand-slange. Bøjer man den på midten kommer der mindre eller ingen vand ud, ligegyldigt hvor lang den er og hvilket tryk der er i den anden ende. Det er derfor vigtigt at placere anlægget på en flade der er skyggefri i tidsrummet mellem kl. 9-17.
Dette er dog ikke gældende for SolarEdge hvor panelerne  sidder på hver sin Powerbox og derfor altid byder ind på strengen med det maximale, i forhold til ydre påvirkninger.

Solpanelerne er designet til at holde i over 30 år. Vi giver 25 års garanti på at ydelsen maksimalt reduceres med 20%. Montagesystemet er stål og aluminium og holder i mindst samme tidsrum. Vekselretteren er alle solstrøms systemers svageste punkt. Vores erfaringer er, at vekselrettere holder i mange år. Dvs. mindst 10 år. De er designet til 20 års levetid.  En forlænget garanti kan købes mod ekstra betaling. Vores forventning er at vekselrettere de kommende år vil falde i pris på linie med computerudstyr. Der er derfor grund til at tro at en eventuel udskiftning af vekselretteren efter f.eks. 20 år, kan være relativ billig.
SolarEdge giver 12 års garanti standard, kan udvides til 20 år.

Nej. Vekselretteren føler om der er strømsvigt. I det tilfælde lukker den ned efter ca. 50 millisekunder. Ellers kan det være livsfarligt for elværkets reparatører.

Det afhænger afom du har en måler, der kan "løbe baglæns". Har du ikke det, bliver strømmen tabt. Kan din måler løbe baglæns, får du endda penge for den. Du kan checke hos dit el-selskab, hvilken afregningsmåler du har.

De skal ikke godkende det, men anlægget skal stikanmeldes. Det kan din installatør klare. Men du skal naturligvis være opmærksom på lokalplaner. Området kan være fredet, eller der kan være servitutter som forhindrer opsætning. Men som regel er det problemfrit at installere et anlæg.

Anlægget bliver normalt opfattet som løsøre. Det vil sige, at din indboforsikring skal hæves til at dække anlægget. Men et lille anlæg burde ikke give anledning til forhøjelse af forsikringen. Du bør checke det hos dit forsikringsselskab.

Nej, selve solcelleanlæg kræver stort set ingen vedligeholdelse. Solcellemodulet kan hvis man ønsker det, afvaskes årligt med en fugtig klud. Derudover kan du checke om tag gennemføringen stadig er tæt og evt. efterspænde fastgørelsen af panelerne i montagesystemet. Står der træer tæt på huset bør grene klippes ned hvis de er vokset så meget, at de kan skygge på solcellemodulerne og derved mindske ydelsen.

Naturligvis. Er du startet med et mindre anlæg kan du senere parallelt koble ny paneler med samme ydelse for at få et større anlæg, efterhånden som du får lyst til en besparende merinvestering.
Med SolarEdge kan der bruges paneler af forskellig størrelse.

Er der monteret en ekstra måler for solstrømmen kan ydelsen direkte aflæses derpå. Går din måler i stedet baglæns kan du, eller eventuelt din elektriker, montere en produktionsmåler lige før strømmen går ind på nettet.

Ja det gør den faktisk. Geografisk skal man sydligere end Bayern i Tyskland før solindstrålingen er markant højere end i Danmark. Naturligvis er betingelserne markant bedre i sommer månederne i Danmark end i vinterhalvåret, men alle anlæg er dimensioneret udfra en forventet produktion over en 12 måneders periode - et såkaldt "normal år".

Selv når det er gråvejr kan solanlægget producere strøm. Dog er mængden af strømproduktionen afhængig af sol indstrålingen (direkte og diffus lys). Er sol indstrålingen mindre end ca. 1/10 af en god sommerdag, kan anlægget ikke producere strøm.

Det må antages at huset stiger i værdi, grundet prestige - miljø - selvforsyning og ikke mindst besparelser på elregningen. Dimensioneret korrekt til boligens forbrug, er du selvforsynende med energi på årsplan, når anlægget er installeret.